Wszystkim Kochanym Dziadkom
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności!
By miłość i szacunek płynące z serc ukochanych wnuków
przyniosły radość i uśmiech każdego dnia.

🎁🎁🎁

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI